Filosofie voor leerkrachten

De rol van kennis verandert in onze samenleving, wat er voor zorgt dat er een betere balans zou moeten zijn tussen leren weten en leren denken. Dit heeft gevolgen voor hoe we vragen stellen aan kinderen. In plaats van dat we enkel weetvragen stellen, waar het antwoord goed óf fout op is, zouden we meer denkvragen moeten stellen, waar oneindig veel antwoorden op zijn. Op deze manier oefenen kinderen met leren denken. Maar dit betekent dat je je als leerkracht ook wat anders op moet stellen.

Alien

De leerkracht als niet-oordelende vragensteller

Je bent dan namelijk niet langer (alleen) de oordelende autoriteit die bepaalt wat goed en fout is; door te filosoferen met kinderen oefen je met de houding van niet-wetende vragensteller. Zo ben je een coachende mede-onderzoeker van de kinderen, in plaats van dat je oordelend en sturend bent.

Filosoferen met kinderen is een middel voor leerkrachten om:

Checkbox rood
Te oefenen met een onderzoekende, niet-oordelende houding en het stellen van prikkelende denkvragen. Deze houding kun je goed gebruiken tijdens andere vakken of bijv. kindgesprekken.
Checkbox rood
Zelfvertrouwen op te bouwen om methodes wat meer ‘los te laten’, omdat je van te voren niet weet wat er gaat gebeuren.
Checkbox rood
Te leren coachen op het (denk)proces en niet op het resultaat of antwoord, zodat je de ruimte open laat voor de kinderen om zelf eigenaarschap te pakken i.p.v. een passieve leerhouding aan te nemen waarin ze leunen op jouw kaders.

Ontdek het lesmateriaal

Ben je nieuwsgierig naar het lesmateriaal die Kleine Grote Denkers heeft gecreëerd? Kom dan eens kijken in onze Demolounge. Je krijgt daar een sneak peek van een aantal thema’s en verdiept je in de opbouw van ons lesmateriaal. Zo ervaar je direct wat Kleine Grote Denkers in de klas kan betekenen.

Bezoek de demolounge!🔑

Er is iets niet goed gegaan!

Wat speelt er?

Kilian (Kleine Grote Denkers) & Mark Tuitert te gast bij Podcastshow De Ondernemer.

Afgelopen dinsdag week stond Kilian in de schijnwerpers bij De Ondernemer Live voor investeerderspitch. Hier sprak hij samen met Jonathan van Noord en Mark Tuitert (hoofdgast) over de visie en ambities van Kleine Grote Denkers.

Praktijkverhaal: hoe er structureel aan burgerschapsvaardigheden wordt gewerkt d.m.v. filosofie & spel op de Gooische School.

In gesprek met Annette Blonk, directrice van De Gooische School, over hoe zij Kleine Grote Denkers inzetten op hun school in Laren.

Praktijkverhaal: hoe basisschool Sint Maarten Kleine Grote Denkers inzet voor groei in persoonsvorming en socialisatie.

Lowys Porquinschool RK Sint Maarten in Halsteren is sinds dit schooljaar gestart met Kleine Grote Denkers. Leerkracht Marieke Helmons deelt met haar ervaring rondom KGD met ons en vertelt hoe de aanpak aansluit bij de visie van de school.

Van simpel lesje tot complete burgerschapsaanpak

Zeven jaar werken aan waar je in gelooft: hoe we van provisorisch filosofieles tot een complete aanpak om burgerschap te borgen in je onderwijs door d.m.v. filosofie & spel zijn gekomen.

Praktijkverhaal: Hoe Daltonschool Onder de Wieken filosoferen geïmplementeerd heeft in hun onderwijs.

Schoolleider Tobias vertelt hoe zij door te filosoferen invulling geven aan hun visie.

Waarom kritisch denken zo belangrijk is in het basisonderwijs

Kinderen zouden meer moeten leren vertrouwen op hun eigen antwoorden, in plaats van dat we ze aanleren om 'juiste' antwoorden te reproduceren.

Toekomstgericht onderwijs en de rol van filosofie

Onderwijs is een product van de tijdgeest. De functie – en daarom ook de aanpak – verandert dus door de jaren heen. School is er om kinderen dát te leren wat de maatschappij en zijzelf morgen nodig gaan hebben.

Tips voor het oefenen van kritisch denken in de klas

Kritisch denken is een essentiële vaardigheid om informatie te doorzien, te analyseren en op waarde te schatten. Lees hier hoe je dat stimuleert door te filosoferen.

Kleine Grote Denkers groeit

Kleine Grote Denkers groeit! We mogen twee nieuwe teamleden verwelkomen: Arend en Charlotte.

Creatief denken met kinderen

Hoe jonger we zijn, hoe groter onze creatieve intelligentie. Waarom neemt dit af en wat heeft ons onderwijs daarmee te maken?

Tips om te filosoferen in de klas

Wil je graag zelf aan de slag met filosoferen in de klas? Met deze tips kun je gelijk aan de slag om de creatieve en kritische denkvermogens van de kinderen aan te slingeren!

21e-eeuwse vaardigheden & filosofie voor kinderen

Wat zijn de 21e-eeuwse vaardigheden, hoe trainen kinderen dit door middel van filosofie en hoe kun je deze vaardigheden als leerkracht of directeur een structurele plek geven binnen de basisschool?

Burgerschap & Filosofie

We willen in een samenleving leven waarin iedereen gelijk is, maar toch zichzelf mag zijn. Hoe ga je dan met verschillen om?

Filosoferen met kinderen: “Dan zegt de juf een keer niks!”

Tijdens filosoferen gaat het erom wat de kinderen zeggen, in plaats van de leerkracht.

Nieuw: Filosoofje & Kleine Grote Denkers ontwikkelen podcast waarin kinderen filosoferen.

Benieuwd naar hoe kinderen filosoferen over thema's als duurzaamheid, technologie en geluk?

Kleine Grote Denkers wint de “Student in de Spotlight Award”

Kleine Grote Denkers wint de Student in de Spotlight Award voor een iniatief met grote maatschappelijke impact.