Winnaar Innovatie Award Nationale Onderwijstentoonstelling 2023
Winnaar Innovatie Award Nationale Onderwijstentoonstelling 2023
Winnaar Innovatie Award Nationale Onderwijstentoonstelling 2023
NOT Award

Wat is burgerschap?

Burgerschap gaat over hoe we met elkaar samenleven. Hoe kan je actief en betrokken bijdragen aan de wereld van vandaag en morgen? En hoe ga je om met dat anderen anders zijn dan jij? 

In Nederland zijn we hier heel vrij in, maar zeggen we wel dat iedereen zich minimaal moet gedragen volgens de basiswaarden van onze democratie: vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Scholen hebben hier natuurlijk een belangrijke rol in, omdat zij die ideale oefenplaats kunnen creëren voor kinderen om deze aspecten van burgerschapseducatie te oefenen.

Kleine Grote Denkers in de klas

Whitepaper Burgerschap

Scholengemeenschappen en scholen zijn op dit moment volop bezig met het ontwikkelen van hun burgerschapsbeleid en -programma's. Om hierbij te helpen, hebben we twee hulpmiddelen ontwikkeld.

De eerste is een whitepaper over de burgerschapsopdracht en hoe Kleine Grote Denkers past binnen de kaders van SLO en de Onderwijsinspectie.

Het tweede hulpmiddel is een Burgerschapscanvas; bedoeld voor de werkgroep Burgerschap binnen de stichting of school om met elkaar gestructureerd het gesprek over burgerschap te kunnen voeren. Of als je hier met ons van gedachten over wil wisselen, neem contact op!

Whitepaper: Verheldering
Burgerschapsopdracht & Burgerschapscanvas

Er is iets niet goed gegaan!
Burgerschap canvas
Handshake

Waarom is burgerschapsvorming belangrijk?

Onze maatschappij wordt steeds pluriformer, dat wil zeggen: een maatschappij waarin steeds meer culturele en levensbeschouwelijke stromingen bestaan. Waarom is burgerschapsvorming belangrijk? is een relevante vraag in deze context. Burgerschapsvorming speelt hierin een cruciale rol. Niet alleen door immigratie, maar ook door technologie. Bijvoorbeeld (sociale) media die een steeds gewichtigere rol spelen, doordat ze via algoritmes ervoor zorgen dat je vooral de dingen te zien en horen krijgt waar jij ook zo over denkt. Dit zorgt ervoor dat er steeds meer en steeds grotere verschillen ontstaan tussen mensen. Tenminste, als we niet meer in staat zijn om deze verschillen te begrijpen of te willen begrijpen. De huidige samenleving met haar polarisering en radicalisering geeft wel aan dat dit het geval is.

Gelukkig heeft de overheid de wet over burgerschap in het onderwijs aangescherpt (in 2021), wat scholen zou moeten helpen om meer richting te geven aan hun burgerschapsvorming in het basisonderwijs. Maar hoe geef je hier concreet invulling aan?

Waarom is filosofie dé invulling van burgerschap in het basisonderwijs?

Een centrale vaardigheid om samen de wereld een stukje mooier te maken is het vermogen en de wil om de ander te begrijpen. Als we alleen maar begrepen willen worden en de ander onze wil willen opleggen – en de ander doet dit ook – is er geen mogelijkheid meer om met elkaar in gesprek te gaan. Zo wordt het steeds harder schreeuwen, omdat we steeds verder weg van elkaar staan.

Door te filosoferen leer je continu dingen van verschillende kanten te bekijken, je in te leven in de ander en over verschillen in gesprek gaan. Je leert jezelf kennen en begrijpen waarom anderen anders zijn. Als deze randvoorwaarden aanwezig zijn, is goed burgerschap een automatisch gevolg. Basisonderwijs speelt een belangrijke rol in het bevorderen van burgerschap bij kinderen.

Zo is de filosofieles (en zeker met de spellen van Kleine Grote Denkers) een oefenplaats voor burgerschap, waar kinderen met elkaar filosoferen over maatschappelijke thema’s zoals vrijheid, duurzaamheid of geluk. Nieuwsgierig naar hoe dit in de praktijk werkt in het basisonderwijs?

Kleine Grote Denkers in de klas

Onze aanpak

Wij nemen hele schoolteams mee van begin tot eind. We starten met inspireren, daarna laten we bij iedere leerkracht een voorbeeldles zien. Vervolgens geven we een training om leerkrachten te helpen met vragen stellen en het aangaan van moeilijkere gesprekken, waarna we een aantal keer samen met de leerkracht deze vaardigheden inoefenen in de klas. Ten slotte staan we stil bij hoe we het kunnen borgen in specifiek jullie onderwijs en organiseren we een ouderbijeenkomst om ook het thuisfront geïnformeerd en betrokken te houden.

Lijn
1

Inspiratiesessie

Begrijpen en ervaren van de toegevoegde waarde van kunnen filosoferen (1,5 uur met het schoolteam).

lamp

"Leuk voor op de
studiedag!"

Met een 9,4 beoordeeld!
Rating
Lijn
2

Voorbeeldles

Een voorbeeld zien in je eigen klas zodat je kan zien hoe je kinderen erop reageren en hoe wij het gesprek begeleiden (45 min per klas).

Lijn
3

Training

Praktische handvatten aangereikt krijgen om kinderen meer aan het denken te zetten en (moeilijke) gesprekken te begeleiden
(1,5 uur met het schoolteam).

Lijn
4

Duoles 1

Gepersonaliseerd leren in de klas: jij verzorgt een les en je reflecteert daar samen met een van onze coaches op (45 min per klas).

Lijn
5

Duoles 2

Gepersonaliseerd leren in de klas: jij verzorgt een les en je reflecteert daar samen met een van onze coaches op  (45 min per klas).

Lijn
6

Borgingsessie

Wij faciliteren het gesprek met vragen en werkvormen over hoe jullie filosofie willen borgen in jullie onderwijs
(1,5 uur met het schoolteam).

7

Oudersessie

We nemen ouders mee in ons verhaal en wat er op school gebeurd, zodat zij op de hoogte zijn en thuis verder kunnen filosoferen
(1,5 uur met het schoolteam).

Waarom Kleine Grote Denkers?

De burgerschapswet is helder: zorg voor onderwijs dat op doelgerichte en samenhangende wijze kinderen laat oefenen met de basiswaarden van de democratie en sociaal-maatschappelijke competenties meegeeft om actief te kunnen bijdragen aan de wereld van morgen, gegeven dat ze dit moeten doen in een steeds pluriformere samenleving.

ABC

Ontdek het lesmateriaal

Kleine Grote Denkers is een methode waarbij kinderen structureel oefenen met basiswaarden en sociaal-maatschappelijke competenties.

Roos

Burgerschapsmonitor

Kleine Grote Denkers is een methode waarbij je op elk moment inzichtelijk hebt per klas wat de voortgang is per vaardigheid, om zo de effectiviteit van je burgerschapsonderwijs aan te tonen.

Cloud

Meer over filosofie

Kleine Grote Denkers is een methode waarbij je doelgericht en samenhangend aan je burgerschapsonderwijs werkt, door met kinderen spelenderwijs te filosoferen over thema's uit de burgerschapsopdracht.  

Wolk

Ik vind het leuk dat je een keer hoort hoe andere kinderen denken. Normaal heb je het daar niet echt over en hier ga je echt goed naar elkaar luisteren. En het spel is super vet!

Laura, groep 7
Wolk

Kinderen oefenen om met elkaar in gesprek te raken en elkaar uit te laten praten. Daarnaast leren ze om zelf eigen gedachten goed te verwoorden en om te reflecteren op zichzelf en wat de ander zegt. Vervolgens leren ze hun eigen mening daar weer naast te leggen, te vergelijken en vanuit hier verder samen te denken. Dat is een erg mooi leerpunt voor de leerlingen.

Kevin Raets, leerkracht St. Anthonius
Wolk

Kinderen leren naar elkaar luisteren en elkaar aankijken. Ze ervaren dat het moeilijk is om jezelf te verwoorden, maar dat je het kunt. Kinderen leren dat een klasgenootje anders kan denken en dat dat goed is. Je begrijpt waarom iemand zo denkt, omdat die persoon ook leert uitleggen waarom hij/zij iets vindt. Je leert dat iedereen een mening mag hebben en dat het goed is dat je daarover in gesprek blijft gaan i.p.v. elkaar afkeurt. Je mag ook zeker je eigen mening hebben en houden. Je creëert wederzijds begrip.

Ivo Buijsen, directeur basisschool Anton van Duinkerken
Wolk

Ik vind het leuk dat je een keer hoort hoe andere kinderen denken. Normaal heb je het daar niet echt over en hier ga je echt goed naar elkaar luisteren. En het spel is super vet!

Laura, groep 7
Wolk

“De aanpak van Kleine Grote Denkers spreekt ons team erg aan. Hun kracht zit in het aansluiten en overnemen. Daarnaast stralen ze energie en positiviteit uit en laten zij ruimte voor de ander. In de samenwerking met Ruud en Kilian is 1 + 1 altijd 3! Het maakt indruk hoe zij het team inspireren.”

Sonja van den Elshout, directeur LPS de Borghoek
Wolk

“De aanpak van Kleine Grote Denkers spreekt ons team erg aan. Hun kracht zit in het aansluiten en overnemen. Daarnaast stralen ze energie en positiviteit uit en laten zij ruimte voor de ander. In de samenwerking met Ruud en Kilian is 1 + 1 altijd 3! Het maakt indruk hoe zij het team inspireren.”

Sonja van den Elshout, directeur LPS de Borghoek
Slider left
Slider Right