Van simpel lesje tot complete burgerschapsaanpak

Bij Kleine Grote Denkers zijn we al jaren toegewijd aan het toegankelijker en leuker maken van filosoferen met kinderen. De afgelopen jaren hebben we er met name gezorgd dat scholen filosoferen met kinderen goed in kunnen zetten om te werken aan de burgerschapsvaardigheden van hun leerlingen en het inzichtelijk maken van de voortgang.


Onze eerste stappen in het filosoferen met kinderen

Onze reis begon met een eenvoudig telefoontje naar onze voormalige basisscholen in Roosendaal waar we vroegen of we een keer mochten filosoferen met groep 8. Het enthousiasme en de impact die dit teweeg bracht, motiveerde ons om tijdens onze studies één dag per week te reserveren voor het ontwikkelen van filosofielessen en spellen. Al snel werden meer scholen geïnteresseerd en raakten we betrokken bij het geven van filosofielessen op een grotere schaal.

Hoe zorg je ervoor dat meer kinderen en leerkrachten gaan filosoferen met kinderen?

Ondanks dat dit heel leuk was om te doen, beseften we dat onze impact beperkt bleef, omdat het filosoferen alleen plaatsvond wanneer wij aanwezig waren. Om dit te veranderen, hebben we onze lesmaterialen en spellen zo ontworpen dat leerkrachten ze zelf kunnen gebruiken, en hebben we ons traject uitgebreid om scholen te ondersteunen bij het integreren van filosoferen in hun curriculum.

Een belangrijke stap die we het afgelopen jaar hebben gezet, is het ontwikkelen van wandplaat voor onze spelmaterialen, die in de schoolgang kan worden opgehangen. Hierdoor worden leerkrachten dagelijks herinnerd aan demogelijkheid om filosofie in de klas te brengen. Het design van deze kast is tevens deel van de handleiding, want we geloven in materialen die zo intuïtief zijn dat ze geen uitgebreide instructies vereisen. En we laten heel graag genoeg ruimte over voor de creatieve draai die de leerkracht er zo aan kan geven!

Monitor: burgerschapsvaardigheden inzichtelijk maken

Het ondersteunen van de leerkracht in zijn vak en het plezier van de kinderen heeft bij ons altijd centraal gestaan. En dat zal zo blijven. Met dat doel voor ogen hebben we afgelopen jaar de ondersteuning tijdens het filosoferen gedigitaliseerd. Deze digitale ondersteuning maakt het voor leerkrachten eenvoudiger dan ooit om filosofie in hun lessen te integreren. Alle benodigde hulpmiddelen, van lesvoorbereidingen tot korte spelletjes en boeiende dilemma’s kun je zo aanklikken binnen je gekozen thema. Deze digitale ondersteuning is naadloos geïntegreerd met onze fysieke spelmatten, omdat we geloven in de kracht van zowel digitaal als analoog leren.

Onze laatste innovatie de monitor, waarmee je (schoolspecifieke) burgerschapsvaardigheden inzichtelijk maakt. Geen harde metingen en lange vragenlijsten, wel inzicht in de voortgang op groepsniveau en op individueel niveau. En ook hierin geldt dat gemak en ondersteuning voor de leerkracht centraal staat.

En voor alles wat we de afgelopen zeven jaar gemaakt hebben geldt het principe dat leren leuk moet zijn! Als we dan even uitzoomen en bedenken dat er al meer dan 15.000 kinderen (met zoveel mogelijk plezier) hebben gefilosofeerd met Kleine Grote Denkers, mogen we daar best trots op zijn.