Filosofie voor directeuren

Filosoferen gaat voor ons over twee dingen: zelf leren denken en samen betekenisvolle gesprekken voeren. Hier komen veel vaardigheden en houdingen bij kijken die kinderen op weg helpen om te groeien tot gelukkige mensen die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Dat maakt dat Kleine Grote Denkers een mooie invulling is voor zowel sociaal-emotioneel leren, burgerschap, als wel de 21e-eeuwse vaardigheden en executieve functies.

Leeuw
Worm

Onderwijsvisie

Filosoferen is geen doel op zich, het moet aansluiten bij je pedagogische en didactische visie. Wil je vooral hard meten en enkel resultaatgericht werken, zijn wij niet de goede partner. Als je staat voor een brede kijk op onderwijs en welzijn van kinderen en je wilt dat kinderen al reflecterend meer over zichzelf en elkaar te weten komen, kunnen we je wel helpen. Met Kleine Grote Denkers heb je wél inzicht in de voortgang van kinderen op hun ‘zachte’ vaardigheden, zonder dat je een test hoeft te laten maken.

Ontdek het lesmateriaal

Ben je nieuwsgierig naar het lesmateriaal die Kleine Grote Denkers heeft gecreëerd? Kom dan eens kijken in onze Demolounge. Je krijgt daar een sneak peek van een aantal thema’s en verdiept je in de opbouw van ons lesmateriaal. Zo ervaar je direct wat Kleine Grote Denkers in de klas kan betekenen.

Bezoek de demolounge!🔑

Er is iets niet goed gegaan!

Wat speelt er?

Kilian (Kleine Grote Denkers) & Mark Tuitert te gast bij Podcastshow De Ondernemer.

Afgelopen dinsdag week stond Kilian in de schijnwerpers bij De Ondernemer Live voor investeerderspitch. Hier sprak hij samen met Jonathan van Noord en Mark Tuitert (hoofdgast) over de visie en ambities van Kleine Grote Denkers.

Praktijkverhaal: hoe er structureel aan burgerschapsvaardigheden wordt gewerkt d.m.v. filosofie & spel op de Gooische School.

In gesprek met Annette Blonk, directrice van De Gooische School, over hoe zij Kleine Grote Denkers inzetten op hun school in Laren.

Praktijkverhaal: hoe basisschool Sint Maarten Kleine Grote Denkers inzet voor groei in persoonsvorming en socialisatie.

Lowys Porquinschool RK Sint Maarten in Halsteren is sinds dit schooljaar gestart met Kleine Grote Denkers. Leerkracht Marieke Helmons deelt met haar ervaring rondom KGD met ons en vertelt hoe de aanpak aansluit bij de visie van de school.

Van simpel lesje tot complete burgerschapsaanpak

Zeven jaar werken aan waar je in gelooft: hoe we van provisorisch filosofieles tot een complete aanpak om burgerschap te borgen in je onderwijs door d.m.v. filosofie & spel zijn gekomen.

Praktijkverhaal: Hoe Daltonschool Onder de Wieken filosoferen geïmplementeerd heeft in hun onderwijs.

Schoolleider Tobias vertelt hoe zij door te filosoferen invulling geven aan hun visie.

Waarom kritisch denken zo belangrijk is in het basisonderwijs

Kinderen zouden meer moeten leren vertrouwen op hun eigen antwoorden, in plaats van dat we ze aanleren om 'juiste' antwoorden te reproduceren.

Toekomstgericht onderwijs en de rol van filosofie

Onderwijs is een product van de tijdgeest. De functie – en daarom ook de aanpak – verandert dus door de jaren heen. School is er om kinderen dát te leren wat de maatschappij en zijzelf morgen nodig gaan hebben.

Tips voor het oefenen van kritisch denken in de klas

Kritisch denken is een essentiële vaardigheid om informatie te doorzien, te analyseren en op waarde te schatten. Lees hier hoe je dat stimuleert door te filosoferen.

Kleine Grote Denkers groeit

Kleine Grote Denkers groeit! We mogen twee nieuwe teamleden verwelkomen: Arend en Charlotte.

Creatief denken met kinderen

Hoe jonger we zijn, hoe groter onze creatieve intelligentie. Waarom neemt dit af en wat heeft ons onderwijs daarmee te maken?

Tips om te filosoferen in de klas

Wil je graag zelf aan de slag met filosoferen in de klas? Met deze tips kun je gelijk aan de slag om de creatieve en kritische denkvermogens van de kinderen aan te slingeren!

21e-eeuwse vaardigheden & filosofie voor kinderen

Wat zijn de 21e-eeuwse vaardigheden, hoe trainen kinderen dit door middel van filosofie en hoe kun je deze vaardigheden als leerkracht of directeur een structurele plek geven binnen de basisschool?

Burgerschap & Filosofie

We willen in een samenleving leven waarin iedereen gelijk is, maar toch zichzelf mag zijn. Hoe ga je dan met verschillen om?

Filosoferen met kinderen: “Dan zegt de juf een keer niks!”

Tijdens filosoferen gaat het erom wat de kinderen zeggen, in plaats van de leerkracht.

Nieuw: Filosoofje & Kleine Grote Denkers ontwikkelen podcast waarin kinderen filosoferen.

Benieuwd naar hoe kinderen filosoferen over thema's als duurzaamheid, technologie en geluk?

Kleine Grote Denkers wint de “Student in de Spotlight Award”

Kleine Grote Denkers wint de Student in de Spotlight Award voor een iniatief met grote maatschappelijke impact.