Winnaar Innovatie Award Nationale Onderwijstentoonstelling 2023
Winnaar Innovatie Award Nationale Onderwijstentoonstelling 2023
Winnaar Innovatie Award Nationale Onderwijstentoonstelling 2023
NOT Award

Burgerschap goed organiseren in je school

Checkbox groen
Hoe kan ik de behoefte van onze populatie vertalen naar een visie op burgerschap en vervolgens naar leerdoelen?
Checkbox groen
Is ons aanbod samenhangend genoeg? burgerschapsonderwijs voldoende &
Checkbox groen
Hoe kunnen we voortgang i.r.t. burgerschap inzichtelijk maken, zonder kinderen boven of onder een rode lijn te drukken?
Checkbox groen
Hoe krijg ik mijn team/werkgroep in beweging zonder teveel van ze te vragen?
Spelen deze
vragen ook
bij jullie?
Aangeraden door:

Wat kan je van ons verwachten?

Checkbox groen
Dat we het leuk & simpel maken, niet saai & ingewikkeld.
Checkbox groen
Dat we inspireren & activeren met aandacht voor draagvlak in het team.
Checkbox groen
Expertise & procesbegeleiding om jullie te helpen bij het plan.
Checkbox groen
Geen lange doorlooptijden, in 3 maanden van scratch naar uitvoering.

Welke ondersteuning past het beste bij jullie?

Worm

BurgerschapsChallenge

€ 745,-

Checkbox groen
1 Teamworkshop
Werksessies
Expertisecheck plan
Alien

Werkgroep focus

€ 2745,-

Teamworkshop
Checkbox rood
3 werksessies
Checkbox rood
Expertisecheck plan
Leeuw

Team focus

€ 4945,-

Checkbox
3 teamworkshops
Checkbox
3 werksessies
Checkbox
Expertisecheck plan

Expertisepartner & ondersteuning op maat | op aanvraag

Burgerschapschallenge

1 x 2 uur
Schoollocatie
Heel het team

Inspirerende workshop waarin het team spelenderwijs het maatschappelijk belang vanBurgerschap voelt en begrijpt én waarin interactieve werkvormen leiden tot een concreteaanbeveling van het team aan de werkgroep burgerschap. Ideaal als startpunt of doorstart van jeburgerschapsaanpak om het team echt mee te krijgen!

Werkgroep focus

3 x 2 uur
Schoollocatie
Werkgroep

Inspirerende workshop waarin het team spelenderwijs het maatschappelijk belang vanBurgerschap voelt en begrijpt én waarin interactieve werkvormen leiden tot een concreteaanbeveling van het team aan de werkgroep burgerschap. Ideaal als startpunt of doorstart van jeburgerschapsaanpak om het team echt mee te krijgen!

Team focus

3 x 2 x 2 uur
Schoollocatie
Werkgroep + team

Inspirerende workshop waarin het team spelenderwijs het maatschappelijk belang vanBurgerschap voelt en begrijpt én waarin interactieve werkvormen leiden tot een concreteaanbeveling van het team aan de werkgroep burgerschap. Ideaal als startpunt of doorstart van jeburgerschapsaanpak om het team echt mee te krijgen!

Populatie, visie & leerdoelen

Samenhang leerdoelen, activiteiten & leermiddelen

Schoolklimaat regie & organisatie

Ondersteuning op stichtingniveau

Als stichting wil je (zeker op het gebied van burgerschap) niet (te veel) sturing geven aan je scholen. Anderzijds wil je ze natuurlijk graag ondersteunen, faciliteren en inspireren. Wij helpen om hier een mooie balans in te vinden. We sparren met directeuren en een goed begrip van de opdracht en bieden ondersteuning aan de bovenschoolse werkgroep. We kijken door zowel de lens van kwaliteitszorg als door de lens van de leerkracht in de klas en natuurlijk het perspectief van het kind. Zodat je schoolspecifiek die vaardigheden kunt monitoren die jullie belangrijk vinden op basis van waardes, visie en populatie.

Onze aanpak

Wij nemen hele schoolteams mee van begin tot eind. We starten met inspireren, daarna laten we bij iedere leerkracht een voorbeeldles zien. Vervolgens geven we een training om leerkrachten te helpen met vragen stellen en het aangaan van moeilijkere gesprekken, waarna we een aantal keer samen met de leerkracht deze vaardigheden inoefenen in de klas. Ten slotte staan we stil bij hoe we het kunnen borgen in specifiek jullie onderwijs en organiseren we een ouderbijeenkomst om ook het thuisfront geïnformeerd en betrokken te houden.

Lijn
1

Inspiratiesessie

Begrijpen en ervaren van de toegevoegde waarde van kunnen filosoferen (1,5 uur met het schoolteam).

lamp

"Leuk voor op de
studiedag!"

Met een 9,4 beoordeeld!
Rating
Lijn
2

Voorbeeldles

Een voorbeeld zien in je eigen klas zodat je kan zien hoe je kinderen erop reageren en hoe wij het gesprek begeleiden (45 min per klas).

Lijn
3

Training

Praktische handvatten aangereikt krijgen om kinderen meer aan het denken te zetten en (moeilijke) gesprekken te begeleiden
(1,5 uur met het schoolteam).

Lijn
4

Duoles 1

Gepersonaliseerd leren in de klas: jij verzorgt een les en je reflecteert daar samen met een van onze coaches op (45 min per klas).

Lijn
5

Duoles 2

Gepersonaliseerd leren in de klas: jij verzorgt een les en je reflecteert daar samen met een van onze coaches op  (45 min per klas).

Lijn
6

Borgingsessie

Wij faciliteren het gesprek met vragen en werkvormen over hoe jullie filosofie willen borgen in jullie onderwijs
(1,5 uur met het schoolteam).

7

Oudersessie

We nemen ouders mee in ons verhaal en wat er op school gebeurd, zodat zij op de hoogte zijn en thuis verder kunnen filosoferen
(1,5 uur met het schoolteam).

Wolk

Ik vind het leuk dat je een keer hoort hoe andere kinderen denken. Normaal heb je het daar niet echt over en hier ga je echt goed naar elkaar luisteren. En het spel is super vet!

Laura, groep 7
Wolk

Kinderen oefenen om met elkaar in gesprek te raken en elkaar uit te laten praten. Daarnaast leren ze om zelf eigen gedachten goed te verwoorden en om te reflecteren op zichzelf en wat de ander zegt. Vervolgens leren ze hun eigen mening daar weer naast te leggen, te vergelijken en vanuit hier verder samen te denken. Dat is een erg mooi leerpunt voor de leerlingen.

Kevin Raets, leerkracht St. Anthonius
Wolk

Kinderen leren naar elkaar luisteren en elkaar aankijken. Ze ervaren dat het moeilijk is om jezelf te verwoorden, maar dat je het kunt. Kinderen leren dat een klasgenootje anders kan denken en dat dat goed is. Je begrijpt waarom iemand zo denkt, omdat die persoon ook leert uitleggen waarom hij/zij iets vindt. Je leert dat iedereen een mening mag hebben en dat het goed is dat je daarover in gesprek blijft gaan i.p.v. elkaar afkeurt. Je mag ook zeker je eigen mening hebben en houden. Je creëert wederzijds begrip.

Ivo Buijsen, directeur basisschool Anton van Duinkerken
Wolk

Ik vind het leuk dat je een keer hoort hoe andere kinderen denken. Normaal heb je het daar niet echt over en hier ga je echt goed naar elkaar luisteren. En het spel is super vet!

Laura, groep 7
Wolk

“De aanpak van Kleine Grote Denkers spreekt ons team erg aan. Hun kracht zit in het aansluiten en overnemen. Daarnaast stralen ze energie en positiviteit uit en laten zij ruimte voor de ander. In de samenwerking met Ruud en Kilian is 1 + 1 altijd 3! Het maakt indruk hoe zij het team inspireren.”

Sonja van den Elshout, directeur LPS de Borghoek
Wolk

“De aanpak van Kleine Grote Denkers spreekt ons team erg aan. Hun kracht zit in het aansluiten en overnemen. Daarnaast stralen ze energie en positiviteit uit en laten zij ruimte voor de ander. In de samenwerking met Ruud en Kilian is 1 + 1 altijd 3! Het maakt indruk hoe zij het team inspireren.”

Sonja van den Elshout, directeur LPS de Borghoek
Slider left
Slider Right

Alles om burgerschap goed weg te zetten op jouw school!

Worm

Procespartner burgerschap

Wij helpen jou, je werkgroep en/of heel je team op een leuke manier om samen tot een goed en gedragen burgerschapsplan te komen! 

Checkbox groen
Inspirerende, interactieve workshops
Checkbox groen
We maken het simpel en leuk
Checkbox groen
Stappen in de juiste volgorde zetten
Alien

Doorlopende leerlijn & implementatie

Filosofie & spel als middel om kinderen te leren zelf te denken en samen in gesprek te gaan over burgerschapsthema's.

Checkbox rood
In kleine groepjes in gesprek
Checkbox rood
Aandacht voor inspiratie en borging
Checkbox rood
Materialen voor groep 1 t/m 8
Leeuw

Vaardighedenmonitor indiviueel & groep

Kies vaardigheden uit op basis van je populatiebehoefte, visie en leerdoelen en reflecteer structureel op de voortgang met kinderen.

Checkbox
Schoolspecifieke vaardigheden
Checkbox
Geïntegreerd met spellen of los
Checkbox
Inzicht in individu en groep

Whitepaper Burgerschap

Scholengemeenschappen en scholen zijn op dit moment volop bezig met het ontwikkelen van hun burgerschapsbeleid en -programma's. Om hierbij te helpen, hebben we twee hulpmiddelen ontwikkeld.

De eerste is een whitepaper over de burgerschapsopdracht en hoe Kleine Grote Denkers past binnen de kaders van SLO en de Onderwijsinspectie.

Het tweede hulpmiddel is een Burgerschapscanvas; bedoeld voor de werkgroep Burgerschap binnen de stichting of school om met elkaar gestructureerd het gesprek over burgerschap te kunnen voeren. Of als je hier met ons van gedachten over wil wisselen, neem contact op!

Whitepaper: Verheldering
Burgerschapsopdracht & Burgerschapscanvas

Er is iets niet goed gegaan!
Burgerschap canvas