Tips voor het oefenen van kritisch denken in de klas

Wat is kritisch denken?

Kritisch denken is één van de 21e-Eeuwse Vaardigheden die kinderen leren op de basisschool. Het is het vermogen om tot een zelfstandig en beargumenteerd antwoord, oordeel, afweging of beslissing te komen. Het geeft (vaak) een startpunt voor creatief denken. Kritisch denken is een essentiële vaardigheid om informatie te doorzien, te analyseren en op waarde te schatten. En dat vergt moed en zelfvertrouwen. Het is een bepaalde houding die je aanneemt tegenover anderen en de wereld, maar ook tegenover jezelf.

Kritisch denken en filosoferen

Het kritische denken van kinderen kun je stimuleren doorsamen te filosoferen. Wanneer je hen vragen stelt als: ‘waarom denk je dat?’, ‘hoe weet je dat?’ of ‘wat bedoel je daarmee?’, daag je ze uit om kritisch na te denken over hun eigen antwoorden en antwoorden van anderen. Filosoferen gaat over doorvragen, over analyseren, over onderzoeken. En daarom zijn filosoferenen kritisch denken onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Voor nu én voor in de toekomst

Kritisch denken is van alle tijden en altijd nodig. Welke keuzes kinderen ook maken of welk beroep ze ook kiezen; kritisch denken draagt bij aan het maken van weloverwogen en beargumenteerde beslissingen. Door eigen keuzes te maken en kritisch naar zichzelf en anderen te zijn, kunnen kinderen hun eigen leven gaan leven. Zo hebben kinderen meer grip op het proces van worden wie ze willen zijn. Hoe mooi is dat?

Hoe kun je kritisch denken bij kinderen stimuleren?

Om kritisch te zijn, is moed, lef en zelfvertrouwen nodig. En dat is waar we met onze methode mee aan de slag gaan. Onze spellen zijn erop ingericht om kritisch en creatief te leren denken. Kritisch denken kun je stimuleren door in gesprek te blijven met kinderen. En als leerkracht is het jouw rol om kinderen hierbij te helpen. Dat doe je door door te vragen. ‘Wil je dat eens uitleggen?, ‘is dat altijd zo?’ of ‘geldt dat voor iedereen?’. Op deze manier daag je kinderen uit om kritisch te zijn en leren zij om hun antwoorden scherper te verwoorden. Het is oefenen met denken en het uiten daarvan. En het mooie is: alle antwoorden zijn goed, als kinderen maar uitleggen waarom ze dat denken. Hierdoor vervaardigen zij moed en zelfvertrouwen om zelfstandig te denken. Dit geeft hen veel succeservaringen. Als kinderen dat een vraag krijgen waar zij het antwoord niet op weten, vervallen ze niet in ‘ik weet het niet, ik kan daar geen antwoord op geven’, maar in ‘ik weet het nog niet, maar als ik erover nadenk kan ik wel tot antwoorden komen’.

Meer weten over onze verwondermethode?

Met onze methode leren we kinderen om kritisch te denken en informatie te onderzoeken en te beoordelen. We dagen kinderen uit om eigenideeën en de ideeën van anderen te analyseren, voordat er een mening wordt gevormd. Ben je benieuwd hoe we kunnen helpen bij het stimuleren van het kritisch denkvermogen van kinderen? Neem gerust contact met ons op! We komen graag langs om jullie school beter te leren kennen.