Praktijkverhaal: Burgerschap in het speciaal (voortgezet) onderwijs: hoe pak je dat aan?

Waar staat de Mytylschool Roosendaal voor?

‘’De Mytylschool Roosendaal biedt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan leerlingen van 4 tot 21 jaar met motorische beperkingen, lichamelijke of meervoudige handicaps of chronische ziekten. Deze beperkingen belemmeren de mogelijkheid om deel te nemen aan regulier onderwijs. Wij nemen speciale begeleidingsmaatregelen om onze leerlingen optimaal te laten profiteren van ons onderwijsaanbod binnen zowel het regulier als (voortgezet)speciaal onderwijs.’’

 

Wat zijn jullie uitdagingen op het gebied van burgerschap?

‘’Burgerschap is een centraal thema binnen onze school. We hebben een visie opgesteld die aansluit op onze missie en uitgangspunten, wat heeft geleid tot concrete leerdoelen voor de verschillende stromen binnen onze school. Een van onze grootste uitdagingen is het vinden van passend aanbod voor onze doelgroep. Dit betekent dat onze leerkrachten vaak mede-ontwerpers zijn van leermiddelen, wat veel van hen vraagt.

Tijdens deze zoektocht zijn we in contact gekomen met Kleine Grote Denkers op de NOT-beurs, en we voelden direct een sterke aansluiting met hun aanpak.’’

 

Hoe past KGD bij jullie visie op burgerschap?

‘’Kleine Grote Denkers stelt de leerling centraal en moedigt hen aan te filosoferen over hun gedachten, meningen en samenwerking. Leerlingen leren om met argumenten hun standpunten te onderbouwen, meningsverschillen te respecteren en om te gaan met diverse perspectieven.  Dit sluit perfect aan bij onze visie op burgerschap. Bovendien zijn de materialen goed aanpasbaar voor onze doelgroep, wat de doorslag gaf om de samenwerking aan te gaan.

‘’Kleine Grote Denkers heeft ook uitgebreid geïnvesteerd in het leren kennen van onze leerlingen en leerkrachten voordat ze trainingen gaven, wat zeer gewaardeerd wordt.’’

 

Hoe werkt het?

‘’Kleine Grote Denkers  biedt verschillende werkmethoden en materialen. Zo is er een grote Denkmat met getekende kaartjes voor de jongere leerlingen en specifieke denkmatten met geschreven kaartjes en rollenkaarten voor de oudere groepen. Deze materialen helpen leerlingen taken zoals tijdbewaker of voorzitter op zich te nemen, wat hun betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel versterkt.’’

 

 Wat zie je gebeuren?

‘’Bij leerlingen zien we een toename in openheid en respect tijdens het delen van hun mening. Ze luisteren beter naar anderen en accepteren sneller verschillende standpunten zonder boos te worden. Sommige leerlingen passen zelfs hun mening aan na het horen van anderen. Ook de samenwerking tussen leerlingen verbetert merkbaar.’’

‘’Leerkrachten hebben geleerd welke denkvragen ze moeten stellen om leerlingen aan het denken te zetten. Tijdens discussies fungeren zij meer als gespreksdeelnemers dan als instructeurs, wat de dynamiek in de klas positief beïnvloedt.’’