Implementatie op maat

Kleine Grote Denkers bestaat, omdat wij leven voor onze missie om spelend filosoferen een plek te geven in het basisonderwijs. Dit houdt dus niet op bij het ontwikkelen van de Verwondermethode. Integendeel juist.

Duurzame onderwijsinnovatie op basisscholen vindt alleen plaats als er een duidelijke aansluiting is vanuit de visie van de school, als leerkrachten de waarde ervan ervaren en het gevoel hebben dat zij er zelf mee aan de slagwillen én kunnen gaan.

Tot slot is in essentieel om met elkaar afspraken te maken over hoe je filosofie gaat borgen in je onderwijs. Dit kan op vele manieren en wij zijn er om dit proces te faciliteren. Het traject dat wij hiervoor ontwikkeld hebben, ziet er als volgt uit:

Kleine Grote Denkers in de klas
Cirkel groen

Denkvragen stellen

De leerkracht oefent concreet met het stellen van denkvragen; een vaardigheid die zij tijdens andere lessen ook in kunnen zetten.

Cirkel oranje

Inspiratie voor het team

Wij inspireren het team op een speelse en laagdrempelige manier, waardoor we draagvlak creëren binnen het team.

Cirkel blauw

Borging
onderwijs

We hebben aandacht voor de borging in jullie onderwijssituatie, zodat het filosoferen een geïntegreerde plek krijgt binnen jullie onderwijs.

Asset Purple

Geen grote tijdsinvestering

De totale tijdsbesteding is 4 uur met het team en 3 uur per leerkracht. Hierin oefenen we het filosoferen samen in praktijk.

Hoe helpen wij jullie om het filosoferen met kinderen te borgen in jullie onderwijs?

Dat doen we door onderstaande contactmomenten. Hieronder staat onze voorgestelde aanpak om dit goed weg te zetten in de school. Maar aangezien iedere school anders is, kijken we goed wat wel en niet bij jullie past en nodig is. Zo implementeren we Kleine Grote Denkers op maat voor jullie!

Lijn
1

Kennismaking

Goed samenwerken houdt in dat je weet van elkaar wat je belangrijk vindt. Voordat we vervolgstappen inplannen, voeren we eerst (vrijblijvend) een goed gesprek over onderwijs.

Lijn
2

Inspiratiesessie (het waarom)

In deze teamworkshop (1,5 uur) wordt iedereen aan het denken gezet. Inspiratie, enthousiasme en het ontwikkelen van draagvlak staan centraal en worden gecreëerd door een verfrissende visie op onderwijs, zelf spelen met de materialen en samen in gesprek over hoe dit aansluit bij jullie onderwijs.

Lijn
3

Voorbeeldlessen in de klas

Om kennis te maken met de spellen in praktijk en de gesprekstechniek van de nieuwsgierige vragensteller, verzorgen we in alle groepen een voorbeeldles.

Lijn
4

Training (de hoe)

Tijdens de training (1,5 uur) gaan we dieper in op ‘hoe’ je kinderen zelf aan het denken zet en geven we praktische handvatten om direct mee aan de slag te kunnen. Na de training, kun je direct aan de slag met de methode.

Lijn
5

Duolessen

Tijdens de duolessen verzorgen leerkrachten zelf een filosofieles en ontvang je heldere feedback.

Lijn
6

Borgingsworkshop

Kleine Grote Denkers past op oneindig veel manieren in je onderwijsaanbod. En hoe het erin past, is aan jullie. Wij faciliteren een goed gesprek en helpen jullie om onderling afspraken te maken (1,5 uur).

7

Overige workshops

Wil je dat je team de relevantie van burgerschap ervaart en inzicht krijgt in de opdracht, is de burgerschapsworkshop perfect. Indien je ouders meer wilt betrekken bij jullie schoolontwikkeling op dit vlak, kun je voor de oudersessie gaan.