Terug naar demolounge

Het gesprek is bij uitstek een sociale oefening!

In een goed gesprek is er een balans tussen ruimte geven en ruimte nemen. Je neemt ruimte door bijvoorbeeld initiatief te nemen en met eigen verhalen en standpunten te komen, je geeft ruimte door te luisteren, je impulsen te beheersen (de ander laten uitpraten) en je in te leven in de ander.

Onze spellen zijn zo ontworpen dat kinderen elke keer weer oefenen met deze balans en leren zo hoe je een goed en fijn gesprek kunt voeren, zelfs als je het helemaal niet eens bent met elkaar!

Kleine Grote Denkers in de klas
Kleine Grote Denkers in de klas

Respectvol & vaardig omgaan met verschillen en conflicten

Hoe verhoud je je tot kinderen die een andere mening hebben over dingen die belangrijk voor jou zijn? Hoe ga je om met dat er emoties komen kijken bij jou en/of anderen in een discussie? Word je oncomfortabel van conflict en weet je niet hoe je hiermee om kan gaan? Sociaal-emotioneel sterke kinderen zijn comfortabel met deze situaties.

Samen filosoferen, en zeker met onze spellen, betekent structureel oefenen met deze situaties. Wat er dan gebeurt tijdens het spelen is iets wat de leerkracht vervolgens vast kan pakken en samen met de kinderen over kan reflecteren, zodat iedereen er iedere keer een beetje beter in kan worden.

Jezelf leren kennen en eigenzinnig blijven

Omdat er bij filosoferen niet één goed antwoord is, word je uitgedaagd om zelf ergens iets van te vinden. Bijvoorbeeld vragen over ethische kwesties laten je nadenken over wat jij belangrijk vindt en waarom. Daarbij kom je er ook achter dat anderen anders denken waar deze meningen vandaan kunnen komen.

Kinderen geven vaak terug dat ze het leuk vinden om te horen hoe anderen ergens over denken, zeker over de onderwerpen waar ze het normaal niet zo snel over hebben samen. En omdat ze steeds beter worden in het uiten van zichzelf, maakt dit de weg vrij om dit ook vaker te doen en een sterke persoonlijkheid te worden!

Denkmat