Terug naar demolounge

Onderzoekend leren
begint bij verwondering

Verwondering is het begin van onderzoekend leren. Als je verwonderd bent, ben je automatisch gemotiveerd: je wilt er graag meer over weten. De vragen poppen op in je hoofd: hoe werkt dat? En waarom? En wat gebeurt er als..? Dit is filosoferen in essentie. Als je filosofeert, dan weet je hét antwoord nog niet. Maar je weet wél hoe je een stap verder komt in je onderzoek!

Ditzelfde geldt overigens voor de leerkracht. Die weet hét antwoord ook niet en kan kinderen als mede-onderzoeker begeleiden in het proces naar een rijker begrip.

Kleine Grote Denkers in de klas
Kleine Grote Denkers in de klas

Vragen onderzoeken en mogelijke antwoorden bedenken!

Dat is hoe je onderzoek verder gaat. Kinderen leren spelenderwijs in gesprek met elkaar hoe ze vragen kunnen onderzoeken. Wat betekent deze vraag? Welke mogelijke antwoorden kunnen we allemaal bedenken? Omdat ieder kind een andere belevingswereld heeft, vliegen de antwoorden je om de oren. En dat is natuurlijk de input voor een kritisch gesprek over het ‘beste’ kaartje.

Alle spellen hebben differentiatiemogelijkheden om het nóg uitdagender te maken, zoals de verwondervragen of de gespreksrollen.

Onderzoekend leren i.c.m. thematisch werken

Onderzoekend leren en thematisch gaan geweldig hand in hand. Omdat een thema leeft in het (onder)bewustzijn van het kind, legt het gemakkelijk nieuwe verbindingen aan. De thema’s van Kleine Grote Denkers zijn universeel en gemakkelijk te koppelen aan thema’s waar je je als school mee bezig houdt.

De thema's van de bovenbouw van Kleine Grote Denkers zijn geluk, duurzaamheid, vrijheid, technologie, mediawijsheid, werkelijkheid, samenleving, goed en slecht, mensen, kunst, leven & dood, muziek, gelijkheid en geloof. Voor de onderbouw hebben we nog veel meer thema's.

We helpen jullie graag bij de inhoudelijke koppeling!

Denkmat