Terug naar demolounge

Creatief denken

Omdat er in het onderwijs vaak gevraagd wordt naar een juist antwoord, een antwoord dat je moet leren of kan opzoeken, wordt het creatieve brein nauwelijks geactiveerd. Er wordt gevraagd om te weten, om kennis te reproduceren, niet om te denken.

Bij filosofie vragen we juist niet naar één juist antwoord, maar naar jouw antwoorden, nieuwe antwoorden, meerdere antwoorden. Deze divergente manier van denken, die ook wordt gestimuleerd tijdens het spelen van onze spellen, krijgt zo meer de aandacht die het zou moeten krijgen.

Kleine Grote Denkers in de klas

Spelenderwijs leren om kritisch na te denken

Kleine Grote Denkers in de klas

Waar creatief denken over mogelijkheden gaat, gaat kritisch denken vervolgens over welke mogelijkheid het best past bij bijvoorbeeld de werkelijkheid of een probleem. Wanneer je dus goed bent in creatief en kritisch denken, ben je een uitstekende probleemoplosser! En die hebben we meer nodig!

Daarnaast is er zoveel informatie beschikbaar voor kinderen, dat het gevaarlijk is als ze zich hier niet kritisch toe verhouden. Deze twijfelende houding, is bij uitstek iets wat je tijdens filosoferen met onze spelmaterialen inoefent. Je onderzoekt je eigen en elkaars gedachten en maakt daarbij inschattingen in hoeverre deze kloppen.

Zelf durven denken

Wat voor ons belangrijk is, is dat kinderen vertrouwen behouden/ontwikkelen in hun eigen denken, door niet alleen uitgedaagd te worden met ‘weten’, maar ook met ‘denken’. Bij filosofie heb je het over vragen die je aan het denken zetten en waar niemand het juiste antwoord op weet.

Dit betekent dus dat je tijdens het filosoferen oefent met denken en dat jouw antwoord ook goed is, als je maar uitlegt waarom je dat denkt. Dit zorgt ervoor dat je als kind veel succeservaringen hebt over dat jouw denken ook goed is, dat jouw denken er ook toe doet. En dit gun je ieder kind.

Kleine Grote Denkers in de klas