Verwondermethode

Filosofie & spel zijn de perfecte tools om iedereen in de klas aan het denken te zetten. De Verwondermethode zit vol met prikkelende vragen en activerende spelvormen. Iedere les weer gaat er een wereld voor de kinderen (en leerkrachten!) open, omdat zij worden uitgedaagd om op een creatieve en kritische manier na te denken over onderwerpen die ons allemaal aangaan.

Waarom kiezen
voor de Verwondermethode?

Activerende spelvormen waardoor iedereen in de klas geactiveerd wordt om mee te denken.
Geen lineaire methode, maar thematische modules die je in willekeurige volgorde kan gebruiken wanneer jij wilt.
Vol met prikkelende vragen, zodat je die niet meer zelf hoeft te bedenken en je kan focussen op het gesprek.
Snel op te starten en er is nauwelijks voorbereidingstijd nodig, omdat alle lessen op dezelfde manier werken en kinderen vooral zelf aan het woord of spelen zijn.
Er komen geen filosofen of vage onderwerpen aan bod. We filosoferen over tijdloze relevante thema’s die ons allemaal aangaan zoals vrijheid, geluk, mediawijsheid enzovoorts.

Hebben we je nieuwsgierig gemaakt? Super! Dat is namelijk precies wat we ook graag bij kinderen doen. Wil je meer weten over wat onze Verwondermethode precies inhoudt? Neem dan contact met ons op en dan vertellen we je graag meer.

37

Kleine Grote Denkers scholen

4.163

Aantal kinderen verwonderd

555

Aantal leerkrachten aan het denken gezet

"Filosoferen is leuk en goede vragen stellen kun je leren! We hebben inmiddels thuis ook al leuke gesprekken gevoerd."

Ellen, Leerkracht Groen van Prinsterer

"Ik ben helemaal enthousiast! Jullie brengen het goed over en de afwisseling met praktijkoefeningen is fijn."

Eva, Leerkracht ’T paviljoen

"Mijn hoofd gaat echt hele tijd van... HUH! Ik snap er niks meer van! Maar als we daarna doorgaan met de les begrijp ik het eigenlijk beter dan eerst."

Een Kleine Grote Denker

"Filosoferen is leuk en goede vragen stellen kun je leren! We hebben inmiddels thuis ook al leuke gesprekken gevoerd."

Ellen, Leerkracht Groen van Prinsterer

"Filosoferen is leuk en goede vragen stellen kun je leren! We hebben inmiddels thuis ook al leuke gesprekken gevoerd."

Ellen, Leerkracht Groen van Prinsterer

"Ik ben helemaal enthousiast! Jullie brengen het goed over en de afwisseling met praktijkoefeningen is fijn."

Eva, Leerkracht ’T paviljoen

"Mijn hoofd gaat echt hele tijd van... HUH! Ik snap er niks meer van! Maar als we daarna doorgaan met de les begrijp ik het eigenlijk beter dan eerst."

Een Kleine Grote Denker

"Filosoferen is leuk en goede vragen stellen kun je leren! We hebben inmiddels thuis ook al leuke gesprekken gevoerd."

Ellen, Leerkracht Groen van Prinsterer

"De samenwerking met Kilian en Ruud is in alle opzichten fijn te noemen. Ze luisteren goed naar onze wensen en voegen vaak vanuit hun enthousiasme en inspirerende ideeën aan het oorspronkelijke plan.”

Ron, Directeur School

"De samenwerking met Kilian en Ruud is in alle opzichten fijn te noemen. Ze luisteren goed naar onze wensen en voegen vaak vanuit hun enthousiasme en inspirerende ideeën aan het oorspronkelijke plan.”

Ron, Directeur School

Ik ben geinteresseerd in de methode, wat nu?

Om ervoor te zorgen dat er voldoende draagvlak is om te filosoferen op school en dat de leerkrachten het ook echt gaan en kunnen gebruiken, hebben we samen met directeuren en leerkrachten een traject ontwikkeld. Deze bestaat uit een aantal contactmomenten waarbij we starten met het ‘waarom’ en met een logische opbouw uiteindelijk ervoor zorgen dat leerkrachten zelfstandig aan de slag kunnen. Het traject staat hieronder weergegeven en is uiteraard aan te passen en flexibel in te plannen, naar gelang de specifieke behoefte en wensen van de school.

1

Kennismaking

We komen bij jullie op locatie of plannen een digitale kennismaking om te kijken hoe we elkaar kunnen helpen.

2

Inspiratiesessie

Inspiratiesessie voor het gehele team om draagvlak te creëren en het belang van filosofie aan te kaarten en te ervaren (1,5 uur op locatie met heel het team).

3

Voorbeeldlessen in de klas

Voorbeeldlessen (45 min.) in de klas om kinderen te enthousiasmeren en om als leerkracht te zien welke houding en manier van vragen wij hebben en de reacties van de kinderen te zien.

4

Workshop filosoferen met kinderen

Bij deze workshop gaan we dieper in op het ‘hoe’ filosoferen met kinderen en geven we praktische handvatten om met én zonder onze materialen aan de slag te gaan (1,5 uur op locatie met heel het team).

5

De Verwondermethode

Leveren van de Verwondermethode, zodat leerkrachten zelf kunnen gaan filosoferen met kinderen.

6

Coaching in de klas

De leerkracht geeft een filosofieles en zal achteraf voorzien worden van heldere feedback door een van onze coaches.

7

Evaluatie- en borgingsgesprek

Evaluatie- en borgingsgesprek met de directeur om de inzet van filosofie duurzaam te implementeren in de operatie van de school.

8

Terugkomsessie

Terugkomsessie om de voortgang te stimuleren, de belangrijkste leerpunten te herhalen en met elkaar te delen wat goed werkt (1 uur op locatie met heel het team).

Wat is kennis?

Beluister het antwoord van de kinderen op deze vraag hieronder: